ENVILAR er et mærke af high-end LED-belysning produkter, der er produceret og designet til den Europæiske forbruger. Mærket stammer fra den danske LED-belysning grossist PlusLED. Med en virksomhedsmæssig baggrund og erfaring i at sælge LED-belysning til fagfolk i Danmark, opstod ideen om ENVILAR efter at have oplevet en stigende efterspørgsel efter produkter af høj kvalitet med et innovativt design. Vores produkt- sortiment er nøje udvalgt på baggrund af utallige produkt-, ydeevne og udholdenhedstests. ENVILAR’s visuelle profil og emballage er omhyggeligt designet til at give slutbrugeren alle de nødvendige oplysninger, når der shoppes efter omkostningseffektiv LED-belysning.

ENVILAR is a brand of high-end LED lighting products, produced and designed for the European consumer market. The brand originates from the Danish LED lighting whole- saler PlusLED. With a company background and experience in selling LED lighting to pro- fessionals in Denmark, the idea of ENVILAR developed after witnessing a growing demand for high-quality products, with innovative design features. Our product range is closely selected, based on countless product-, performance-, and endurance tests. The visual profile and packaging of ENVILAR have been carefully designed to provide the end-user with all the supportive information needed, when shopping for cost effective LED lighting.

 
 

ENVILAR ist eine Marke von high-end LED-Beleuchtungserzeugnisse, die für den europäischen Verbrauchsmarkt produziert und designet sind. Die Marke stammt aus dem dänischen LED Beleuchtungsgrossist PlusLED. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach LED-Erzeugnissen von guter Qualität und innovativem Design, entstand die Idee von ENVILAR die Erfahrung an dänische Fachleute zu verkaufen. Unser Sortiment ist ange- sichts von Tests der Leistungsfähigkeit und Ausdauer genau ausgewählt. Das optische Profil und die Verpackung von ENVILAR ist sorgfältig Designet um dem Endverbraucher alle notwendigen Informationen zu geben wenn es um den Kauf von kosteneffektiver LED Beleuchtung geht.